fbpx skip to Main Content
มาตรฐาน UL94 คืออะไร

มาตรฐาน UL94 คืออะไร

  • News

มาตรฐาน UL94 คืออะไร
เนื่องจากสภาวะแวดล้อมในการติดตั้งหรือการนำไปใช้งานของแบตเตอรี่ มักจะอยู่ในที่ที่มีความร้อนสะสม อย่างเช่น ภายในวัสดุอุปกรณ์อย่างเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS), ห้องสำรองไฟฟ้า หรือสถานที่เฉพาะ เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าเข้ากับอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ

ดังนั้นโอกาศเสี่ยงที่จะเกิดความร้อนสะสมหรือมีเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นจนเกิดอัคคีภัยในสถานที่ดังกล่าว จึงเป็นเหตุผลที่อุปกรณ์ใด ๆ ที่มีอุณหภูมิในการทำงานได้รับการออกแบบให้สามารถทนความร้อนสูงได้เป็นอย่างดี แต่ก็ยังต้องคำนึงถึง “การลามไฟ” ในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้ที่ตัวอุปกรณ์ จึงเป็นที่มาของการเพิ่มส่วนผสมของการทำหีบห่อของตัวอุปกรณ์ ในที่นี้ คือแบตเตอรี่ ที่จะต้องทำหน้าที่เก็บประจุไฟฟ้าอยู่ตลอดเวลา

ด้วยเทคโนโลยียุคใหม่ เราสามารถสร้างตัวบรรจุภัณฑ์ของตัวแบตเตอรี่โดยการผสมสารประกอบเฉพาะเพื่อให้สามารถทดต่อนการลามไฟ ในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้ได้ ซึ่งมีมาตรฐานกำหนดเอาไว้เรียกว่า UL94 ซึ่งมีอยู่ในแบตเตอรี่ของ Global Power เช่นกัน

ติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือการสาธิตตัวผลิตภัณฑ์ได้ที่ info@gmeshcomm.com

อ้างอิงข้อมูลจาก ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ https://www2.mtec.or.th/…/e-maga…/admin/upload/225_57-60.pdf

×Close search
Search