fbpx skip to Main Content
นอกจากมี IP Phone แล้ว ต้องมีตู้สาขา PBX หรือไม่ แล้วมันคืออะไร ?

นอกจากมี IP Phone แล้ว ต้องมีตู้สาขา PBX หรือไม่ แล้วมันคืออะไร ?

  • News

ตู้สาขา PBX คืออะไร ?

PBX คือ ตู้สาขาโทรศัพท์ ซึ่งเป็นระบบชุมสายโทรศัพท์ย่อย ที่ทำให้องค์กรหรือบริษัทนั้นมีเบอร์โทรศัพท์ เป็นของตัวเอง (เรียกกว่า เบอร์ต่อหรือเบอร์ภายใน)ใช้โทรติดต่อกันภายใน และสามารถติดต่อไปยังระบบหรือชุมสายโทรศัพท์ภายนอกได้

PBX ตู้โทรศัพท์สาขา แบ่งออกได้หลายประเภท ขึ้นอยู่ความต้องการในการใช้งาน

  • PBX ตู้โทรศัพท์สาขาแบบ digital (IP-PBX หรือ IPBX)
– PBX ตู้โทรศัพท์สาขาแบบ analog (Switching PBX)
  • PBX ตู้โทรศัพท์สาขาแบบ analog (Switching PBX)

IP-PBX เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุม เชื่อมโยง เครื่องโทรศัพท์ในระบบ และทำหน้าที่หลักของตู้ชุมสายโทรศัพท์ (เช่นระบบ Voicemail , IVR , Auto-Attendant) ในการสื่อสารทางเสียงผ่านระบบเครือข่าย intranet หรือ internet.

หลักการทำงานของ IP-PBX จะทำหน้าที่เหมือน ตู้ชุมสาย PABX โดยจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการทำงาน เช่น การ Route Call ไปยังปลายทาง หากแต่ IP-PBX นั้นจะทำงานผ่านระบบ IP หรือ ระบบ computer network (LAN/WAN) เป็นหลัก

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อเพื่อทดลองใช้งานโทรศัพท์ IP Phone จาก Fanvil และ Zycoo หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากเราได้

ที่ line @gmeshcomm  โทร. 02-5099988

×Close search
Search