fbpx skip to Main Content

Netum

ผู้ผลิต Barcode scanner ที่พัฒนาระบบปฏิบัติการรองรับกับอุปกรณ์หลากหลายรูปแบบ ทั้ง mobile Tablet Computer เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด ปัจจุบันมีการพัฒนาให้ใช้งานได้ง่าย สะดวก คุ้มราคา ทนแข็งแรง และยังเป็นที่นิยมของบริษัทชั้นนำหลากหลาย ทั้ง SME ขนาดเล็ก จนถึงระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

อัพเดทสินค้ารุ่นใหม่