fbpx skip to Main Content

Fanvil

Fanvil เป็นผู้พัฒนาและผู้ผลิต IP phone ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เราพัฒนาโซลูชั่นการสื่อสารโทรคมนาคม ให้เข้าถึงได้จากทุกภาคธุรกิจ ตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ให้คุณได้ใช้เทคโนโลยีของแบรนด์ชั้นนำระดับโลกได้อย่างมีสไตล์ละคุ้มค่า

รุ่น Fanvil X Series เป็นโทรศัพท์ IP Phone ที่ถูกพัฒนาเป็นรุ่นที่ 4 นับตั้งแต่เริ่มพัฒนาโทรศัพท์ประเภท IP นอกจากตัวเครื่องที่ประกอบด้วยเทคโนโลที่ผ่านการพัฒนามากกว่า 15 ปีแล้ว Fanvil ยัง upgrade หน้าจอบนตัวเครื่องให้เป็นหน้าจอสี และยังคงไว้ด้วยการออกแบบให้มีหน้าจอที่สอง ทำให้ผู้ใช้งานจะได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่ตรงกับความต้องการของธุรกิจทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มตลาดองค์กรขนาดใหญ่

การรับประกันจะเริ่มนับจากวันที่ซื้อสินค้าตามหลักฐานการซื้อ เช่น ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสารอื่นที่ออกโดยร้านค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ระยะเวลาการรับประกัน

  • 12 เดือน (สูงสุดไม่เกิน 15 เดือน สำหรับตัวแนจำหน่าย)
  • 12 เดือนนับจากวันที่ End User ซื้อสินค้าจากตัวแทนจำหน่าย โดยจะยึดจาก Void ของตัวแทนจำหน่าย หรือ เอกสารการขายสินค้าที่ตัวแทนจำหน่ายออกให้ End User

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า จะครอบคลุมเฉพาะอาการเสียของเครื่องอันเนื่องมาจากการผลิตเฉพาะเครื่องที่นำเข้าและจำหน่ายภายในประเทศไทยโดย บริษัท Global Mesh Communication เท่านั้น

ยกเว้นกรณีอาการเสียของเครื่องที่เกิดจากอุบัติเหตุ/ความผิดพลาดของลูกค้า, การใช้งานผิดประเภท, เครื่องตก/หล่น, โดนกระแทก/ทับ, จอแตก/ร้าว, เครื่องหัก/งอ, น้ำ/ของเหลวเข้าเครื่อง, ไฟไหม้, ภัยธรรมชาติ, การต่อไฟฟ้าผิดสเปคมาตรฐาน, เป็นสนิม, การกัดกร่อนจากน้ำทะเล/สารเคมี, ลงโปรแกรม/เฟิร์มแวร์ที่ไม่ใช่มาตรฐานของบริษัท, รอยขีดข่วนบนผิวเครื่อง, การซ่อมและถอดเครื่องโดยบุคคลอื่นที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท และอาการเสียอื่นๆ ที่ไม่ได้เกิดมาจากการผลิตของโรงงาน

การบริการ

สินค้าที่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน บริษัทจะทำการเปลี่ยนอะไหล่ หรือ เปลี่ยนเครื่องใหม่ทดแทนเครื่องที่เสีย โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งตลอดระยะเวลาการรับประกัน  ฟรีทั้งค่าบริการและค่าอะไหล่ตลอดระยะเวลาการรับประกัน กรณีที่สินค้ารุ่นนั้นยุติการผลิต ทางบริษัทจะเปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่ในระดับเดียวกันทดแทนให้ โดยอิงจากระยะเวลาการรับประกันที่เหลืออยู่ของสินค้าที่ถูกเปลี่ยน
ส่วนสินค้านอกเงื่อนไขการรับประกันจะมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมทั้งค่าบริการและค่าอะไหล่ที่เปลี่ยน ในกรณีที่สามารถซ่อมหรือเปลี่ยนได้